Privacyverklaring

1. Privacyverklaring Telesur

Telesur respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vinden de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, overige relaties en bezoekers van onze website zo belangrijk, dat we alle persoonsgegevens die ons beschikbaar worden gesteld met de meest mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen, conform de eisen van de uitvoeringswet AVG. Wij staan voor transparantie en hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de gegevensverwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Onze verwerkingsverantwoordelijke kan aantonen dat er in overeenstemming met de verordening wordt gehandeld en houdt de verwerkingsactiviteiten bij die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden. 

Als u meer wilt weten over de bescherming van persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

2. Over Telesur

 • Telesur is gevestigd te Nicolaas Anslijnstraat 103A 1068WT Amsterdam
 • Onze website is www.telesur.nl. Ons e-mailadres is info@telesur.nl en ons telefoonnummer 0900 2021914
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Dhr. Clyde Fernandes, te bereiken via privacy@telesur.nl.
 • KvK-nummer 53564332 

3. Technische informatie en cookies

Telesur maakt gebruik van cookies en webstatistieken (Google Analytics) om in kaart te kunnen brengen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig en klein bestand dat via de webpagina’s wordt meegestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Meer informatie hierover vindt u in onze cookieverklaring. Als u onze website bezoekt, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet totdat u op de website het gebruik van cookies en andere trackingsystemen accepteert. Met het voortzetten van het verzoek van deze website accepteert u onze gebruikersvoorwaarden. De Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Kijk voor meer informatie over het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy

Over het algemeen kan onze website worden bezocht zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Maar net zoals veel andere websites dat doen, verzamelt onze website na het accepteren van cookies en andere trackingsystemen wel algemene bezoekgegevens: automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te optimaliseren. Deze technische gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op die links te klikken, gaat u naar een website buiten de website van Telesur. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Cookies uitschakelen of verwijderen

Cookies uitschakelen of verwijderen kan via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies vindt u op:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 

4. Verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, heeft Telesur uw persoonsgegevens nodig. Onder persoonsgegevens worden volgens de wet verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens en een online identificator (of bijzondere gegevens, zoals een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit). 

Telesur verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Voor- en Achternaam
 2. Adres en Woonplaats
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. KvK-nummer
 6. ID-nummer
 7. Bankrekeningnummer 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens? Deze verkrijgen we wanneer u bij ons een bestelling plaatst, een e-mail naar ons stuurt, uw simkaart registreert, producten voor ons wederverkoopt of u inschrijft op onze nieuwsbrief. Wanneer u alleen surft op onze website, verwerken we mogelijk wel (een deel van) uw IP-adres. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij deze persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen. 

5. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Telesur verzamelt, gebruiken wij hoofdzakelijk voor het onderhouden van de relatie met u. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we in deze privacyverklaring beschrijven onder punt 6. 

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van de onder punt 6 genoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen uw privacybelang en onze belangen. Zo is het in ons belang om te weten hoe u onze website bezoekt en welke aankopen u doet, om u zo de volgende keer een betere website met betere winkelervaring te kunnen bieden. 

6. Doeleinden

Telesur verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter af te stemmen op uw wensen.   

Bestellingen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst en iets koopt, moeten wij dat natuurlijk wel aan u leveren. Daarom verwerken we de gegevens die u bij de bestelling hebt moeten invullen om het product op te kunnen sturen. Als u bij ons een bestelling hebt geplaatst, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren deze gegevens nog tenminste 7 jaar voor het geval er iets mis gaat met het product en omdat we de facturatiegegevens verplicht 7 jaar moeten bewaren. 

IP-adres

We willen graag weten hoe u onze website gebruikt. Daarom verwerken we (een deel van) uw IP-adres. Het analyseren van uw websitebezoek is voor ons een gerechtvaardigd belang. Het is voor ons van groot belang de website te kunnen verbeteren en het heeft maar weinig invloed op uw privacy. We bewaren het IP-adres maximaal 2 jaar. 

Simkaart registratie

Wanneer u uw simkaart registreert, verwerken wij uw telefoonnummer om u kortingsacties toe te kunnen sturen. Dit doen wij op grond van uw toestemming. Wij bieden altijd de mogelijkheid u uit te schrijven voor deze berichten, waarna wij uw persoonsgegevens direct niet meer zullen verwerken.

Member Gets Member

Wanneer u meedoet aan Member Gets Member, verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u te voorzien van gratis beltegoed. Wij geven u altijd de mogelijkheid u uit te schrijven voor Member Gets Member, waarna wij direct al uw gegevens zullen verwijderen.

Wederverkoop van producten

Wanneer u dealer bij ons wordt en onze producten gaat wederverkopen, verwerken wij uw gegevens om een dealerovereenkomst met u aan te gaan. Dat zijn in elk geval uw naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om contact met u te kunnen opnemen en u te kunnen voorzien van de producten die u gaat wederverkopen. Ook zijn de gegevens noodzakelijk om onderling tot betalingen over te gaan. We bewaren deze gegevens nog tenminste 7 jaar vanwege onze bewaarplicht. 

Nieuwsbrief

We sturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u zich daarvoor zelf heeft ingeschreven. We verwerken daarom uw naam en e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven. 

Vragen en overig contact

Wanneer u ons contactformulier invult, hebben wij uw gegevens nodig om contact met u op te nemen. Daarom verwerken wij uw naam en e-mailadres, zodat we u van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Omdat wij graag nog een tijdje willen terugzien met wie we contact hebben gehad en waar dit over ging, bewaren wij deze gegevens tot 5 jaar na ons laatste contactmoment. 

7. Doorgifte persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens

Telesur deelt uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Telefoonmaatschappijen
 • Hosting van onze website
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder
 • Nieuwsbriefsoftware
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Fraudecontrolediensten 

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals onder punt 6 genoemd. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.   

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. 

Als de bedrijven niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Hiertoe zijn wij immers onder de AVG verplicht. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kunt u een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

8. Uw rechten

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u het recht om de persoonsgegevens die Telesur van u verwerkt, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken. U mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. 

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten. 

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan heeft u het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. Beveiliging

Telesur doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Wij doen dit door de inzet van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zo hebben wij toegang tot de persoonsgegevens beperkt tot geautoriseerde medewerkers en is er toegangscontrole door middel van een wachtwoord. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Telesur diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beheren en beveiligen.   

10. Vragen, opmerkingen, klachten of een (vermoeden van een) datalek?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Telesur, of vermoedt u een datalek? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Telesur: Clyde Fernandes, privacy@telesur.nl 

Na een schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons wederom schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. 

11. Wijzigingen

Telesur kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld als we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren. Het meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website. Deze versie is opgesteld in mei 2018. 

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Telesur is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Aanmelden
nieuwsbrief